zaterdag 23 september 2017

Strapdag!!


Op 22 september 2017 was het weer STRAPDAG! Het was een supermooie dag en daarom fietsten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar samen met de juffen naar het natuurpark “De Averegten” te Hallaar. Na de leuke maar vermoeiende fietstocht genoten ze van het ravotten in het Gaaienbos. Er werden kampen gebouwd, de Prehistorie werd nagespeeld, sommigen waagden zich aan een overzettocht over het water, … Kortom, het was een geslaagde strapdag!